Conducerea

Director: Pr. Prof. Groza Ioan Gabriel

Director adjunct: Vonethe Vasilica

Corp profesoral

Martincă Paula   Institutor

Făt Bianca   Institutor

Puscaş Dariana   Institutor

Fage Simona   Institutor

Micle Liliana   Institutor

Cărăian Angela  Institutor

Nemet Cristina   Profesor

Budurlean Liliana   Profesor

Mădărăsan Petruţa   Profesor

Câmpan Mirela   Profesor

Botiş Loredana   Limba şi literatura română

Şichet Mariana   Limba şi literatura română

Leiti Ioana   Limba şi literatura română

Petrovai Bogdan   Limba franceză

Pereş Laura   Limba franceză

Bota Valentina   Limba engleză

Bizău Alina   Limba engleză

Mureşan Samir   Limba greacă, Morală

Vraja Alin   Limba latină

Vonethe Vasilica   Matematică

Boroş Adriana   Matematică

Rişco Emilia   Fizică, Chimie

Roşian Anca    Chimie

Groza Laura   Biologie

Dragomir Nicoleta   Biologie

Vraja Alin   Muzică

Nemet Cristian   Geografie

Soponar Cristian   Istorie

Văsuţ Nicolae    Spiritualitate

Palfi Călin   IBOR

Varga Ovidiu    Liturgică, Muzică

Peteri Cristian    Dogmatică

Gorgan Gabriel   Vechiul Testament

Ardelean Ovidiu   Catehetică, Morală

Groza Florin   Religie

Vraja Alin   Noul Testament, Muzică bisericească

Scripor Liviu   Desen

Sabău Cristian   Educaţie Fizică

Petric Mircea   Educaţie Fizică

Santai Doina   Educaţie Tehnologică

Tegher Gina   Informatică, TIC

Macarie Simona   Consilier şcolar

Personal auxiliar

Secretar: Magoş Ana

Contabil: Erdei Radu

Administrator: Pop Adriana

Comisii metodice

 Comisia metodică a Educatoarelor 

 • Şeful comisiei:Micle Liliana
 • Membrii comisiei: Martincă Paula
  Puşcaş Dariana
  Fage Simona Făt Bianca
  Micle Liliana
  Cărăian Angela

 Comisia metodică a învăţătoarelor 

 • Şeful comisiei: Mădărăsan Petruţa
 • Membrii comisiei: Cărăian Angela
  Câmpan Mirela
  Nemet Cristina Mădărăsan Petruţa

 Comisia metodică a diriginţilor 

 • Şeful comisiei: Roşian Anca
 • Membrii comisiei: Petric Mircea
  Rişco Emilia
  Bota Valentina
  Botiş Loredana
  Nemet Cristian
  Varga Ovidiu
  Bizău Alina
  Boroş Adriana
  Vraja Alin
  Soponar Cristian
  Leiti Ioana
  Tegher Gina
  Petrovai Bogdan
  Roşian Anca
  Sabău Cristian
  Groza Florin
  Şichet Mariana

 Limbă şi comunicare 

 • Şeful comisiei:Petrovai Bogdan
 • Membrii comisiei: Şichet Mariana
  Botiş Loredana
  Leiti Ioana
  Bota Valentina
  Pereş Laura
  Bizău Alina

 Ştiinţe şi tehnologii 

 • Şeful comisiei: Boroş Adriana
 • Membrii comisiei: Vonethe Vasilica
  Rişco Emilia
  Tegher Gina
  Groza Laura
  Dragomir Nicoleta
  Roşian Anca
  Sabău Cristian
  Petric Mircea
  Santai Doina

 Om şi societate 

 • Şeful comisiei: Soponar Cristian
 • Membrii comisiei: Nemet Cristian
  Macarie Simona
  Varga Ovidiu
  Scripor Liviu

 Religie şi discipline teologice 

 • Şeful comisiei: Pr. Mureşan Samir
 • Membrii comisiei: Pr. Groza Gabriel
  Pr. Văsuţ Nicolae
  Pr. Peteri Cristian
  Pr. Gorgan Gabriel
  Pr. Palfi Călin
  Pr. Ardelean Ovidiu
  Varga Ovidiu
  Groza Florin
  Vraja Alin