Şcoala noua

Şcoala veche

La 1 septembrie 2006, ca urmare a ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3737 din 20 aprilie 2006, cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Justin Sigheteanu şi prin strădania părintelui director prof. Gabriel Groza, Liceul Teologic Ortodox ”Nicolae Steinhardt” îşi deschide porţile pentru elevii judeţului Satu Mare.

Este prima unitate de învăţământ din ţară, unică prin faptul că şcolarizează elevi la toate nivelele de învăţământ : preşcolar, primar, gimnazial, liceal. Colectivul de cadre didactice este foarte bine pregătit iar educaţia religioasă este realizată de preoţii profesori ai liceului. În scurt timp, liceul s-a înscris între unităţile reprezentative ale judetului şi devine model de şcoală la nivel naţional.

Inaugurarea liceului

Prea Sfinţitul Justin Sigheteanul, Episcop Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului afirmă despre înfiinţarea liceului: "Este un act de mare importanţă pentru învătământul liceal sătmărean şi în special pentru învăţămantul teologic-ortodox. Locul şi lăcaşul este de foarte mare importanţă, deoarece sunt în concordanţă cu specificul acestui liceu, este o ieşire din cotidian, este prozaic. Paşii realizaţi pana acum, recondiţionările vor atrage mai mulţi copii şi părinţi spre acest liceu, unde nu se vor face diferenţe între alte confesiuni. Este o şcoală deschisă pentru toţi copiii!

Nicolae Steinhardt

Numele este foarte potrivit şi de o importanţă mare pentru atmosfera culturală, precum şi pentru Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.
Nicolae Steinhardt a fost un părtinitor al ortodoxismului, un iubitor al poporului român. Suntem norocoşi că a ales să traiască în această parte a ţarii, că a înnobilat acest spaţiu şi fiindcă a lasat o opera vastă şi în acelaşi timp o capodoperă.
A fost evreu, dar a ales ortodoxia pentru bucuria sarbătorilor, pentru că a iubit colindele şi clopotele bisericilor. Îmi amintesc, acum, de ce spunea Nicolae Steinhardt : "Dacă o mână criminală ar distruge Sf. Scriptură, aceasta s-ar putea rescrie din colinde."
Era un om foarte discret, bucuros, totuşi, să lege o prietenie cu tinerii, el îi pregătea ştiinţific, dar nu numai.
Punctualitatea lui era supărătoare, trăgea clopotul la ore fixe, apoi citea crezul... . Îmi amintesc că mai spunea: "Eu mă simt contemporan cu Hristos. Dacă cineva m-ar pune să aleg între adevăr şi Hristos, eu l-aş alege pe Hristos!”

Sfinţirea locului bisericii

Sfinţirea locului bisericii

Tot în această măreaţă zi se sfinţeşte şi locul de temelie al bisericii care va deservi activităţilor spirituale şi programului de rugăciune al elevilor acestei şcoli.

În aprilie 2007 se pune temelia bisericii pentru ca în toamna aceluiaşi an să înceapă lucrările de construire a unei biserici de lemn în stil maramureşan.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu susţinerea Sfintei Episcopii a Maramureşului şi Sătmarului, prin efortul preotului paroh Groza Gabriel, lucrările au fost încheiate, iar la 23 aprilie 2008 biserica a fost binecuvântată şi sfinţită de către PS Justin Sigheteanu.

Biserica "Sf. Nicolae"

Punerea fundaţiei

Biserica în construcţie

Sfinţirea sălii de sport

În primavara anului 2009 încep lucrările de construcţie la sala de sport, astfel că la 16 septembrie 2009 este inaugurată şi dată spre folosinţă.

Inaugurarea sălii de sport

Târnosirea bisericii

Punerea pisaniei

La 12 Septembrie 2011 are loc târnosirea bisericii "Sf. Nicolae" de către Prea Sfinţitul Justin Sigheteanul, în prezenţa a 30 de preoţi, dascăli, elevi, părinţi şi credincioşi.

Liceul are o sărbatoare proprie la sărbatoarea Înalţării Domnului.

O şcoală păstratoare de tradiţie şi credinţă, dar cu principii educaţionale moderne.