Descrierea unităţii de invăţămant

Invătămantul primar la Liceul Teologic Ortodox "Nicolae Steinhardt" se desfăşoară intr-un singur schimb, in program zilnic intre orele 8,00-12,00.

Sălile de clasă in care se desfăşoară activitatea educativă sunt recent renovate şi modernizate, dotate cu aparatură de ultimă generatie, mobilier nou adaptat varstei şcolarilor. Activitătile sportive se vor desfăsura atat in sala de sport modernă, nou construită cat şi pe cele doua terenuri de sport (gazon natural şi gazon sintetic). Curtea este imprejmuită şi dotată cu spaţii de joacă in sigurantă (leagane, tobogan, balansoare, groapa de nisip, foişor).

Cadrele didactice sunt foarte bine pregătite, cu experientă bogată şi cu rezultate deosebite obţinute cu generaţiile anterioare de elevi. De asemenea sunt dispuse să desfăşoare programul "Scoala dupa şcoală”, copiii avand posibilitatea de a lua masa de pranz la cantina grădiniţei.

Clasa pregătitoare işi va deşfăsura activitatea in cadrul grădiniţei din structura Liceului Teologic Ortodox "Nicolae Steinhardt".

Specific unitătii noastre de invătămant este programul zilnic de rugăciune de dimineata (10 minute) desfăşurat in biserca din incinta şcolii.


Dosarul de inscriere va cuprinde:

  • copie de pe certificatul de naştere al copilului
  • aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie
  • copie de pe buletinele/cărtile de identitate ale părinţilor
  • cerere tip completată la secretariatul unităţii
Documente inscriereCircumscripţia şcolară a Liceului Teologic Ortodox "Nicolae Steinhardt"

Aleea Iliseşti
Bloc Gostat
Bloc Samobil
Piaţa Anghel Salignyi
Piaţa George Calinescu
Strada Albatros
Strada Anghel Salignyi
Strada Ardealului
Strada Argeşului
Strada Axente Sever
Strada Berzei
Strada Cocorilor
Strada Deltei
Strada Făgetului
Strada George Călinescu
Strada Grădinita Prichindel
Strada Humuleşti
Strada Ipoteşti
Strada Izvorului
Strada Lacului
Strada Lazărului
Strada Mirceşti
Strada Pescărusilor
Strada Teilor
Metodologia şi calendarul inscrierii in invăţămantul primar

Metodologia şi calendarul inscrierii pe site-ul Ministerului Educaţiei
Metodologia inscrierii
Calendarul inscrieriiInformaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi pe site-ul Ministerului Educatiei
Criterii specifice de departajare in vederea inscrierii elevilor in clasa pregătitoare
Plan de şcolarizare 2021-2022Programul de inscriere:
Zilnic intre orele 8.00-14.00 la secretariatul Liceului Teologic Ortodox "Nicolae Steinhardt"

Programul inscrierilor

Adresa :
str. George Călinescu, nr. 51
Satu Mare

Tel. : 0361404484; 0361404485;
Tel./Fax : 0261768418

E-mail : ltor_satumare@yahoo.com