Corul Liceului Teologic este un ansamblu în continuă schimbare şi formare, alcătuit din elevi apartinând claselor a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a. Varietatea repertoriului are în vedere misiunea pe care şcoala teologică ortodoxă o împlineşte în numele Bisericii.

Admitere clasa a IX-a, filiera vocaţională
01/11/2017

A D M I T E R E clasa a IX-a 2017/2018
CLASE APROBATE:
a IX-a – teologie pastorală – 28 locuri
a IX-a – filologie – 28 locuri
a IX-a – pedagogie – 28 locuri
a V-a – 25 locuri
PROFIL TEOLOGIC
PROBE DE APTITUDINI
1. Proba de aptitudini muzicale
2.Proba de aptitudini fizice
3.Proba de aptitudini artistice
4.Interviu
CALENDARUL ADMITERII
10-11 mai 2018- Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
14-15 mai 2018 - înscrierea pentru probele de aptitudini.
16-18 mai 2018 - Desfăşurarea probelor de aptitudini.
22 mai 2018 - Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.
25 mai 2018 - Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de aptitudini.

DOSARUL DE ÎNSCRIEIRE va cuprinde:
1. fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ;
2. adeverintă medicală (original) eliberată de medicul de familie;
3. copie de pe certificatul de naştere şi cartea de identitate a candidatului
PROBA DE APTITUDINI MUZICALE
Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învăţate în clasele I- VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.
Aptitudinile investigate sunt: auzul muzical;simţul ritmic;memoria muzicală;calităţile vocale.
1. PROBA DE APTITUDINI FIZICE
Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
Reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;
3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a - a VI-a, executate izolat;
alergare 600 m fără cerinţă de timp (implică un efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt: memorie motrică şi coordonare; starea funcţională a coloanei vertebrale;funcţie normală a sistemului cardio-respirator;
2. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE
Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.
Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte; încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.
3. INTERVIU
Proba constă în:
a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
b) lectură expresivă la prima vedere;
c) participare la o conversaţie candidat şi comisie, pe o temă dată (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).
Aptitudinile investigate sunt:comunicarea; dicţia.
Liceul Teologic Ortodox Român
,, Nicolae Steinhardt”
Satu Mare, Str. G. Călinescu, Nr. 51, 440132
TEL/FAX +04 0261 768418;
e-mail: ltor_satumare@yahoo.com
www.steinhardt.ro

« Inapoi