CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR

Structura CSE 2018-2019

Preşedinte:
Vicepreşedinte:
Secretar:

Directori de Departamente:
  Departament mobilitate, formare şi informare:
  Avocatul elevului:
  Concursuri şcolare şi extraşcolare:
  Tineret şi sport:
  Cultură şi educaţie:

CICLUL PRIMAR

CICLUL GIMNAZIAL

CICLUL LICEAL