Clase aprobate

 • clasa a IX-a teologie pastorală 28 locuri
 • clasa a IX-a filologie 28 locuri
 • clasa a IX-a pedagogie 28 locuri
 • clasa a V-a 25 locuri
 • Metoda de admitere şi cerinţe preliminare:

  • se va susţine examen de admitere pentru filiera Vocaţională, profil Teologic, specializarea Teologie pastorală
  • se pot înscrie absolvenţi ai ciclului gimnazial (băieţi şi fete) cu media la purtare minimum 9.

  Probe de aptitudini

  • 1. Proba de aptitudini muzicale
  • 2.Proba de aptitudini fizice
  • 3.Proba de aptitudini artisitice
  • 4.Interviu
  • CALENDARUL ADMITERII

   • 10-11 mai 2018- Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
   • 14-15 mai 2018 - înscrierea pentru probele de aptitudini.
   • 16-18 mai 2018 - Desfăşurarea probelor de aptitudini.
   • 22 mai 2018 - Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.
   • 25 mai 2018 - Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de aptitudini.
   • Dosarul de înscriere va cuprinde:

    • fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ;
    • adeverintă medicală (original) eliberată de medicul de familie;
    • copie de pe certificatul de naştere şi cartea de identitate a candidatului

    PROBA DE APTITUDINI MUZICALE

    Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:

    a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învăţate în clasele I- VIII;

    b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

    • Aptitudinile investigate sunt: auzul muzical;simţul ritmic;memoria muzicală;calităţile vocale.

    1. PROBA DE APTITUDINI FIZICE

    Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

    • Reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;
    • 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a - a VI-a, executate izolat;
    • alergare 600 m fără cerinţă de timp (implică un efort moderat).
    • Aptitudinile investigate sunt: memorie motrică şi coordonare; starea funcţională a coloanei vertebrale;funcţie normală a sistemului cardio-respirator;

     2. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE

     Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.

     • Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte; încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.

      3. INTERVIU

      Proba constă în:

     • a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
     • b) lectură expresivă la prima vedere;
     • c) participare la o conversaţie candidat şi comisie, pe o temă dată (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).
     • Aptitudinile investigate sunt:comunicarea; dicţia.

    Media de admitere în liceu se calculează astfel: (3MAbsolvire+MAptitudini)/4

    Posibilităţi de orientare profesională:

    După absolvirea Seminarului, elevii se pot orienta către studii universitare (în domeniul teologic sau orice alt domeniu) sau pot ocupa un post de cântăreţ bisericesc sau preot (la solicitarea centrului eparhial).